Om oss

Om oss

Vi är ett företag som i ny konstellation verkar på den Nordiska marknaden. I samband med att vi nu gör ett nytt avstamp, så har vi även valt att byta namn. Vi hette tidigare Substation Assembly Crew AB och heter numera Selectric Sverige AB

Vi har våra rötter från tidigare anställningar i Caverion och Otera/Craftor.

Vi har många års samlad erfarenheter av att arbeta med entreprenader inom spannet 12-400 kV. Rent praktiskt genom våra projektledare och deras samlade erfarenheter. De har varit verksamma i ABB, Siemens, Caverion, Otera/Craftor,  men även som egenföretagare.

Vi har våra etableringar i Kungsbacka, Trollhättan och Stenungsund, men arbetar över hela landet.

Vår ambition är att långsiktigt växa och aktivt vara en del av kraftsverige. Detta gör vi dels genom att själva växa organiskt, men också genom djupa samarbeten med pålitliga partners.

Some details from a high voltage post accompanying the transmission of electricity through wires along the railroad. Mounts in the power system
volunteering-and-also-upholding-safety-protocols-a-DQTNAGZ
high-voltage-lines-on-a-sunny-day-R2MJQXF
Electrical transformer in gray with a symbol warning of the danger of high voltage near the railway line. A small substation for the supply of electricity

Vår företagspolicy

En vägvisare för ett bättre företag för våra medarbetare och kunder

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. Och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

På Selectric Sverige AB pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav. Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, säkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.

Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö, Medarbetare, Kvalitet, Säkerhet och Miljö som vi vill skall råda på Selectric Sverige AB. De uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder, och omfattar även inhyrd personal och underentreprenörer.