Välkommen till Selectric

Entreprenad, montage och projektledning inom högspänning

Verksamhet

Selectric Sverige AB är en kraftentreprenör som projekterar och bygger elkraftstationer åt kunder som äger infrastruktur för överföring av elkraft.

Kompetens

Vi har en mångårig erfarenhet att arbeta i ställverksmiljö. Tillsammans med våra duktiga samarbetspartners sätter vi ihop team för att lösa varje enskilt kundunikt projekt. Tillsammans har vi den kunskap och erfarenhet som krävs för att genomföra infrastrukturella projekt med stor komplexitet. Vi är specialiserade på högre spänningsnivåer, 10- 400kV, och har en branschledande kompetens inom alla våra marknadssegment.

Kunden i fokus

Att sätta kunden i fokus innebär för oss att vi ställer oss frågorna: Hur påverkar våra förändringar kunderna? Hur har vårt erbjudande utvecklats? Vilket värde skapar detta för kunden? Kort sagt, vi utgår från vad som skapar kundvärde i vårt eget utvecklingsarbete.

Våra tjänster

Totalentreprenader

Vi levererar nyckelfärdiga stationer åt våra kunder.

Montageentreprenader

Vi utför montage av alla typer av ställverk inom alla spänningsnivåer åt olika kunder. 

Projekt- & montageledning

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta i ställverksmiljöer.

Om Selectric

Vi på Selectric har varit i branschen sedan 1990

medarbetare
+
samlad års erfarenhet

Pågående och avslutade projekt

Kvalificerad i Achilles

Hör av dig till oss